Tiến độ dự án: Diamond Flower Tower đến 03/11/2015

Đến 03/11/2015, dự án: Diamond Flower Tower đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ Đầu tư

Công trình đang khẩn trương hoàn thiện những công việc cuối cùng để chuẩn bị bàn giao căn hộ và đưa toàn bộ công trình vào khai thác, sử dụng.
 
Một số hình ảnh công trình:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ảnh: Ngô Văn Tuấn

Bài viết khác