Tiến độ dự án: Diamond Flower Tower đến 06/10/2015

Đến 02/05/2015, dự án: Diamond Flower Tower đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ Đầu tư

Cụ thể:

Công trình đang tiến hành hoàn thiện những công tác cuối cùng phục vụ bàn giao căn hộ
và chuẩn bị đưa toàn bộ công trình vào sử dụng
 
Một số hình ảnh công trình:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Photo by: Hoàng Anh Quân
 

Bài viết khác