Tiến độ dự án: Diamond Flower Tower đến 07/05/2014

Đến 07/05/2014, dự án: Diamond Flower Tower đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư

Tiến độ cụ thể như sau:
– Thi công kết cấu bê tông cốt thép đến hết tầng 31.
– Dự kiến hoàn thành bê tông cốt thép dầm sàn tầng 32 vào ngày 08/05/2014.

– Xây thô tường đến tầng 25, trát tường đến tầng 24.
– Thi công M&E căn hộ đến tầng 24.
– Thi công lắp dựng tường kính đến tầng 19.
– Thi công hoàn thiện căn hộ mẫu tại tầng 16.
 
Một số hình ảnh công trường:
Thi công kết cấu bê tông cốt thép đến hết tầng 31.


Công trình nhìn từ tầng 32 xuống thành phố

Thi công M&E căn hộ đến tầng 24.

Photo by: Hoàng Anh Quân

Bài viết khác