Tiến độ dự án: Diamond Flower Tower đến 10/04/2014

Đến 10/04/2014, dự án: Diamond Flower Tower đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư

Tiến độ công trình cụ thể:
– Thi công kết cấu bê tông cốt thép đến hết tầng 30.

– Lắp dựng coppha cốt thép dầm sàn tầng 31.
– Xây thô tường đến tầng 24, trát tường đến tầng 23.
– Thi công M&E căn hộ đến tầng 22.
– Thi công lắp dựng tường kính đến tầng 18.
– Thi công ốp lát căn hộ mẫu tại tầng 16.
Một số hình ảnh công trường:

Thi công kết cấu bê tông cốt thép đến hết tầng 30.Lắp dựng coppha cốt thép dầm sàn tầng 31

Xây thô tường đến tầng 24


Bài viết khác