Tiến độ dự án: Diamond Flower Tower đến 17/06/2014

Đến 17/06/2014, dự án: Diamond Flower Tower đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư
Hiện công trường đang thi công:
– Kết cấu bê tông cốt thép, cáp dự ứng lực đến hết tầng 35.
– Dự kiến cất nóc bê tông tòa nhà vào trung tuần tháng 07/2014.
– Xây thô tường đến tầng 27, trát tường đến hết tầng 24, láng nền đến tầng 22
– Thi công M&E căn hộ đến tầng 26.
– Thi công lắp dựng tường kính tầng 2 đến tầng 19.
– Hoàn thiện căn hộ mẫu tại tầng 16.
Một số hình ảnh công trường:
Kết cấu bê tông cốt thép, cáp dự ứng lực thi công đến hết tầng 35.


Thi công M&E căn hộ đến tầng 26.

 
Xây thô tường đến tầng 27, trát tường đến hết tầng 24, láng nền đến tầng 22

 
Thi công lắp dựng tường kính tầng 2 đến tầng 19.

Công trình có tầm nhìn đẹp xuống thành phố từ tầng 35


 
 

 
 

 
 

 
  


Photo by: Hoàng Anh Quân
 

Bài viết khác