Tiến độ dự án: Diamond Flower Tower đến 30/07/2014

Đến 30/07/2014, dự án: Diamond Flower Tower đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư
Cụ thể:

–          Kết cấu: Hoàn thành thi công bê tông hết tầng P2MF. Dự kiến cất nóc bê tông cốt thép dầm sàn mái vào đầu tháng 08/2014.

–          Xây thô tường đến tầng 32, trát tường đến hết tầng 26, láng nền đến tầng 23.

–          Thi công M&E căn hộ đến tầng 31.

–          Thi công lắp dựng tường kính tầng 2 đến tầng 20.

–          Bả, sơn nội thất hoàn thiện các căn hộ từ tầng 16 đến tầng 18

–          Hoàn thiện nội thất căn hộ mẫu tại tầng 16.

Một số hình ảnh công trường:

Dự kiến cất nóc bê tông cốt thép dầm sàn mái vào đầu tháng 08/2014.Xây thô tường đến tầng 32, trát tường đến hết tầng 26, láng nền đến tầng 23.

Thi công M&E căn hộ đến tầng 31.


Bả, sơn nội thất hoàn thiện các căn hộ từ tầng 16 đến tầng 18

Hoàn thiện nội thất căn hộ mẫu tại tầng 16.


Photo by: Hoàng Anh Quân

Bài viết khác