Tiến độ dự án: ICID Complex Lê Trọng Tấn Hà Đông đến 04/06/2018

Đến 04/06/2018, dự án: ICID Complex Lê Trọng Tấn Hà Đông đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Cụ thể: công trình đã hoàn thành việc đổ bê tông dầm sàn đến tầng 18.

Một số hình ảnh công trường:

Ảnh: Bùi Văn Tân.

 

Bài viết khác