Tiến độ dự án: Nhà máy Điện tử MEIKO Việt Nam giai đoạn 3

Đến 08/10/2018, dự án: Nhà máy Điện tử MEIKO Việt Nam giai đoạn 3 đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Cụ thể:

+) Nhà máy số 3: 

– Hoàn thành 90% sàn tầng 2

– Hoàn thành 25% sàn tầng 3

+) Nhà ESD mở rộng:

– Hoàn thành 100% đổ bê tông đài móng

– Hoàn thành 50% nền tầng 1

+) Nhà EMS mở rộng:

– Hoàn thành thi công 80% đài móng

Một số hình ảnh công trường

Bài viết khác