Tiến độ dự án: Nhà máy Điện tử MEIKO Việt Nam giai đoạn 3 ngày 18/04/2019

Đến 18/04/2019, dự án: Nhà máy Điện tử MEIKO Việt Nam giai đoạn 3 đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Cụ thể:

+) Nhà máy số 3: 

– Hoàn thành 100% phần kết cấu

– Hoàn thành 95% phần hoàn thiện: lắp panel phòng sạch; lắp dựng xà gồ tường, xây tường, lắp dụng kết cấu thép đỡ thiết bị tầng 1, đỡ ống chiller, lắp đường ống cấp nước chữa cháy, ống điều hòa không khí, thiết bị vệ sinh, ốp lát tầng 4 và nhà vệ sinh …

+) Nhà ESD mở rộng:

– Hoàn thành 100% phần kết cấu

– Hoàn thành 99% phần hoàn thiện: xây tường, trát ngoài, sơn bả trong và ngoài nhà, sơn epoxy các tầng …

– Thi công 99% hệ thống piperack

+) Nhà EMS:

– Hoàn thành 100% phần kết cấu

– Hoàn thành 90% phần hoàn thiện: xây tường, trát ngoài, sơn bả trong và ngoài nhà, lắp panel phòng sạch, lắp dựng xà gồ tường, tôn tường, lắp dựng hệ thống cung cấp nước, ốp lát vệ sinh …

Một số hình ảnh công trường:

Bài viết khác