Tiến độ dự án: Nhà máy Điện tử MEIKO Việt Nam giai đoạn 3

Đến 25/8/2018, dự án: Nhà máy Điện tử MEIKO Việt Nam giai đoạn 3 đạt tiến ddộ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Cụ thể:

+) Nhà máy số 3: 
– Hoàn thành 100% phần ép cọc
– Hoàn thành 60% phần bê tông đài móng
+) Nhà ESD mở rộng:
– Hoàn thành ép cọc thí nghiệm và công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc
– Đang triển khai thi công ép cọc đại trà.
Một số hình ảnh công trường:
Ảnh: Nguyễn Thế Tân.

Bài viết khác