Tiến độ dự án Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Bộ công an

Ngày 25/12/2017, Tiến độ dự án Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Bộ công an đáp ứng thep tiến độ chủ đầu tư đề ra.
1. Về tiến độ
– Phần thân thô nhà CT1 đến tầng 27, dự kiến cất nóc ngày 26/12/2017. Tiến độ đảm bảo
– Phần thân thô nhà HH đến tầng 14, tiến độ cơ bản đảm bảo.
– Phần xây nhà CT1 đến tầng 17, trát ngoài + tháo giáo ngoài đến tầng 14.
– Phần xây nhà HH đến tầng 5.
– Đang triển khai các gói thầu M&E.
– Chuẩn bị triển khai các gói thầu PCCC, cửa vách nhôm kính tòa nhà
2. Về chất lượng
– Đảm bảo chất lượng
3. Về ATLĐ, PCCN & VSMT
– Đảm bảo yêu cầu
Một số hình ảnh tại công trường
Toàn cảnh dự án “ Khu nhà ở XH cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công An”
Nhà CT1 đã thi công đến tầng 27
Nhà HH đã thi công đến tầng 14

Thi công thân thô dầm sàn tầng điển hình nhà HH

Mặt bằng sàn nhà HH

Đổ bê tông sàn tầng điển hình nhà HH

Rút cừ tầng hầm và ép cừ thi công các bể ngầm ngoài nhà

Căng kéo cáp Dự ứng lực sàn điển hình

Công tác xây đến tầng 17 nhà CT1

Bài viết khác