Tiến độ dự án Nhà ở chung cư cao tầng ô đất No15 Khu đô thị Sài Đồng đến ngày 11/3/2019

Tính đến ngày 11/03/2019 dự án  “Nhà ở chung cư cao tầng ô đất No16”  đang chậm tiến độ theo yêu cầu chủ đầu tư.

        Cụ thể như sau:
N015.1, 15.2: Đã đổ sàn T3 đang thi công cột vách
N015.3, N015.4: Đã đổ sàn T4 đang thi công cột vách
Khu vực tầng Hầm thi công 95% khối lượng
Một số hình ảnh thi công

Bài viết khác