Tiến độ dự án Nhà ở chung cư cao tầng ô đất No16 Khu đô thị Sài Đồng đến ngày 7/3/2019

  •    Ngày 7/3/2019, Tiến độ công trường dự án. “Nhà  ở chung cư cao tầng ô đất No16” .Chủ đầu tư ” Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội”. Công trình bao gồm 5 tháp  No16.1; No16.2; N016.3; No16.4,5.Chiều cao tầng gồm 15 tầng nổi và 01 tầng hầm. Các tháp liên kết với nhau bằng sàn tầng hầm B1 và khu landscape bao quanh các tòa.
  •    Tính đến ngày 06/03/2019 dự án  “Nhà ở chung cư cao tầng ô đất No16”  đang chậm tiến độ theo yêu cầu chủ đầu tư.
        Cụ thể như sau:
  1. Tháp No16.1 đang thi công sàn tầng 4 .Đạt 50%
  2. Tháp No16.2 đang thi công sàn tầng 3 . Đạt 40%
  3. Tháp No16.3 đang thi công sàn tầng 3 . Đạt 30%
  4. Tháp No16.4.5 đang thi công sàn tầng 5 . Đạt 40%
  5. Thi công sàn hầm B1 trong tháp  đạt 80%; Ngoài tháp đạt 80 %.

Một số hình ảnh công trường đính kèm

Bài viết khác