Tiến độ dự án Roman Plaza – Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza đến ngày 17/03/2017

Đến ngày 17/3/2017, dự án Roman Plaza – Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Công trình thi công đạt 80% bê tông đài, giằng móng khu vực đào mở.

 

Một số hình ảnh công trường

 


 


Ảnh: Trần Quang Nghiệp

Bài viết khác