Tiến độ dự án: The Terra – Hào Nam đến 11/10/2018

Tiến độ thi công tới ngày 11/10/2018 – Dự án The Terra -83 Hào Nam, đạt tiến độ thi công chủ đầu tư đề ra.

Cụ thể:

– Khối cao tầng : Đã thi công xong sàn hầm B3 . Đang triên khai thi công cột vách hầm B3, lỗ mở sàn hầm B2
– Khối thấp tầng :
+ Đã triển khai thi công hoàn thành kết cấu và xây thô.
+ Đang triển khai trát ngoài bàn giao cho đơn vị hoàn thiện khác

Một số hình ảnh công trường 

Bài viết khác