Tiến độ dự án: The Terra – Hào Nam đến 24/06/2018

Đến 24/06/2018 dự án: The Terra – Hào Nam đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Cụ thể:

+ Khối cao tầng :

  • Thi công bê tông sàn đến cốt -1.1, và cốt 0.00.

+ Khối thấp tầng:

  • Các căn liền kề đang triển khai thi công từ cốt +0.00 (07 căn) tới cốt +12.0 (04 căn) .

Một số hình ảnh công trường:

Ảnh: Phạm Anh Quân

Bài viết khác