Tiến độ dự án: Tổ hợp chung cư Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội đến 07/09/2015

Đến 07/09/2015, tiến  độ dự án: Tổ hợp chung cư IMPERIA GARDEN 203 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư

Cụ thể:
Khu A :
  • Thi công sàn B2 nhà A đạt 50 %
  • ​​Thi công sàn B1 đạt 45%
  • Thi công sàn cốt +/-0.00 đạt 20%

Khu B:

  • Thi công móng, giằng đạt 35% khối lượng
  • Đào đất được 80% khối lượng đào nhà B.
 
Một số hình ảnh công trường:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Photo by: Phan Ngọc Thạch

Bài viết khác