Tiến độ dự án: Tổ hợp chung cư Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội đến 14/08/2015

Đến 14/08/2015, tiến  độ dự án: Tổ hợp chung cư IMPERIA GARDEN 203 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư

Cụ thể:
Khu A :
  • Đã đổ bê tông 02 sàn tầng hầm 1 khu vưc móng thang máy,
  • ​​Đã đổ bê tông 12% sàn tầng hầm 2 và 75% số lượng đài móng,
  • Đào đất đạt 90% khối lượng.

Khu B:

  • Đang chuẩn bị đổ bê tông móng
  • Đào đất đạt 25% khối lượng.
 
 
Một số hình ảnh công trường:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Photo by: Phan Ngọc Thạch
 

Bài viết khác