Tiến độ dự án: Tổ hợp chung cư Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội đến 16/10/2015

Đến 16/10/2015, tiến  độ dự án: Tổ hợp chung cư IMPERIA GARDEN 203 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư

 
 
Một số hình ảnh công trường:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Photo by: Phan Ngọc Thạch

Bài viết khác