Tiến độ dự án: Tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn căn hộ và nhà ở để bán KING PALACE số 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đến 04/07/2018

Đến 04/07/2018, dự án: Tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn căn hộ và nhà ở để bán KING PALACE số 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Cụ thể:

Hoàn thành thi công dầm sàn tầng hầm 1 và 2.

Hiện đang thi công đến phần đài móng tầng hầm 3 và dầm bo.

Một số hình ảnh công trường:

Ảnh: Lê Ngọc Hưng.

Bài viết khác