Tiến độ dự án Xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Trương Định ngày 03/11/2017

Ngày 03/11/2017. Dự án Xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Trương Định đã đạt tiến độ của chủ đầu tư. Cụ thể:

Hệ giáo ngoài đã lắp dựng đến mái

Xây tường gạch chỉ  tầng hầm B1 và tầng mái (các tầng 1,2,3,4,5,5.1 đã xây cơ bản xong)

Lắp dựng tấm tường bê tông chưng áp tầng 4

Hoàn thiện mặt bậc rạp chiếu phim tầng 5

Xây gạch bê tông chưng áp tầng 2, tầng 3

Thi công cơ điện – phòng cháy chữa cháy hầm B1, B2

 

Bài viết khác