Tiến độ dự án:Tòa nhà tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, khách sạn và căn hộ thương mại tại 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội ngày 28/7/2017

Ngày 28/7/2017, Tiến độ dự án:Tòa nhà tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, khách sạn và căn hộ thương mại tại 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội đạt yêu cầu của chủ đầu tư đề ra. Cụ thể như sau:

A/Nhà thầu Sông Đà 207:

– Các công việc thực hiện trong ngày:

– Lắp dựng cốt pha bể nước đợt 2: 90%;

– Lắp dựng cốt pha ram dốc B1 xuống B2 đạt 20%;

– Lắp dựng thép thành ram dốc B1: 100% Các công việc cơ bản còn tồn tại:

– Bể nước B3, đường dốc B2 lên B3, các cầu thang ST1,ST2,ST3 ( B2 lên cos +0.0); trám vá các lỗ đã cắt king post.

B/Nhà thầu Hòa Bình:

I)Các công việc thực hiện trong ngày: Tầng 1:

– Xây trát nhà mẫu: 97 %

– Xây trụcF-D/11-12: 80 m2;

Tầng 2: bật mực tường xây khu vệ sinh, chuẩn bị tiến hành xây;

Tầng 3: – Tháo cốt pha dầm sàn : 95%;

Tầng 4: – Tháo cốt pha dầm sàn: 60%;

Tầng 6: – Lắp dựng ván khuôn dầm sàn zone 4, 5 đạt 80%, lắp dựng thép zone 4 đạt 40%, dự kiến 28/7 đổ bê tông zone 4; 30/7 khoá sàn tầng 6;

Tầng 7: – lắp dựng giáo chống, cốt pha dầm sàn zone 2 tầng 7: 50% – Lắp dựng cốt pha cột zone1: đạt 14/14 cột;

Một số hình ảnh tại công trường

Ảnh: Lê Văn Tuấn

Bài viết khác