Tổng Giám đốc CONINCO 3C đến thăm và có buổi làm việc tại dự án: 44 Triều Khúc, Hà Nội ngày 25/02/2019

Ngày 25/02/2019, Tổng Giám đốc CONINCO 3C, ông Trần Việt Cường đã đến thăm và có buổi làm việc dự án 44 Triều Khúc, Hà Nội đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

 

Bài viết khác