Tổng Giám đốc CONINCO 3C đến thăm và có buổi làm việc tại dự án: Nhà máy Điện tử MEIKO Việt Nam giai đoạn 3 ngày 28/02/2019

Đến 28/02/2019, Tổng Giám đốc CONINCO 3C, ông Trần Việt Cường đến thăm và có buổi làm việc tại dự án: Nhà máy Điện tử MEIKO Việt Nam giai đoạn 3 đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Bài viết khác