Tổng Giám đốc CONINCO 3C đến thăm và có buổi làm việc tại dự án: Tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn căn hộ và nhà ở để bán KING PALACE số 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đến 20/02/2019

Đến 20/02/2019, Tổng giám đốc CONINCO 3C Trần Việt Cường đã có buổi thăm và làm việc dự án: Tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn căn hộ và nhà ở để bán KING PALACE số 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Một số hình ảnh buổi làm việc

 

Bài viết khác