Tổng giám đốc Coninco 3C thăm và làm việc tại Dự án: Cải tạo nâng cấp mở rộng Trung tâm kinh doanh đồng bộ – Tòa nhà Toyota Mỹ Đình ngày 14/07/2018

Sáng 14/07/2018, Tổng giám đốc CONINCO 3C Trần Việt Cường đã có buổi thăm và làm việc tại dự án: Cải tạo nâng cấp mở rộng Trung tâm kinh doanh đồng bộ – Tòa nhà Toyota Mỹ Đình.

Hiên dự án đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể:

– Kết thúc thi công sàn tầng 10 ngày 14/7/2018
– Đang triển khai thi công cột vách tầng 10.
Một số hình ảnh Tổng giám đốc làm việc với đoàn Tư vấn giám sát:
Ảnh: Nguyễn Văn Phú.

 

Bài viết khác