Tổng giám đốc CONINCO 3C thăm và làm việc tại dự án: The Terra Hào Nam ngày 06/06/2018

Sáng ngày 06/06/2018, Tổng giám đốc CONINCO 3C thăm và làm việc tại dự án: The Terra Hào Nam.

Đoàn Tư vấn giám sát dự án đuwọc Chủ đầu tư đánh giá cao với tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm và chuyên môn vững vàng.

Tiến độ dự án:

  • Khối cao tầng:

+ Đã hoàn thành toàn bộ khối lượng tường vây, cọc khoan nhồi đại trà.

+ Lắp dựng giáo chống, ván khuôn dầm sàn cos -1.1; 0.00 khối lượng ước chừng: 50% diện tích sàn.

+ Thi công bê tông khối móng cẩu tháp.

  • Khối thấp tầng:

+ Đã hoàn thành cos 0.00 của các căn giai đoạn 1.

+ Thi công dầm sàn các cos +3.3m,+6.0m,+8.7m một số căn trong giai đoạn 1.

Một số hình ảnh tại công trường:

       

Ảnh: Phạm Anh Quân

Bài viết khác