Tổng Giám đốc CONINCO 3C thăm và làm việc với đoàn Tư vấn giám sát dự án: D2 Giảng Võ ngày 13/09/2014

Sáng 15/09/2014, Tổng Giám đốc CONINCO 3C Trần Việt Cường đã có buổi thăm và làm việc với đoàn Tư vấn giám sát dự án: D2 Giảng Võ.

Tổng giám đốc đánh giá cao năng lực cũng như tinh thần làm việc của đoàn Tư vấn giám sát của dự án.
Dự án đang khẩn trương đảy nhanh tiến độ để kịp bàn bàn giao theo kế hoạch 01 khối nhà vào ngày 15/11/2014.
 
 
Một số hình ảnh tại công trường;
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Photo by: Nguyễn Quang Hưng

Bài viết khác