Tổng giám đốc CONINCO 3C Trần Việt Cường thăm và làm việc tại dự án: Khu Du lịch sinh thái biển Hòn Ngang – Bãi Cát Thấm – Khánh Hòa ngày 11/04/2018

Ngày 11/04/2018, Tổng giám đốc CONINCO 3C Trần Việt Cường thăm và làm việc tại dự án: Khu Du lịch sinh thái biển Hòn Ngang – Bãi Cát Thấm – Khánh Hòa.

Công tác chuẩn bị của đoàn Tư vấn giám sát dự án đã hoàn tất, sẵn sàng cho công việc triển khai dự án đạt chất lượng cao nhất.

Một số hình ảnh Tổng giám đốc thăm và làm việc tại dự án:

Ảnh: Lê Minh Sỹ

Bài viết khác