Tổng Giám đốc thăm và làm việc tại dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại và căn hộ HATECO PLAZA đến ngày 22/11/2017

Ngày 22/11/2017, Tổng Giám đốc Trần Việt Cường đã có buổi đến thăm và làm việc với đoàn TVGS công trường dự án Hateco Plaza.

KS Phạm Thanh Bình làm trưởng đoàn TVGS

Một số hình ảnh tại công trường 

Ảnh: Nguyễn Anh Tùng

Bài viết khác