Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 833

Lượt truy cập hôm qua: 636

Lượt truy cập tháng: 202031

Tổng truy cập: 1356551

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Chứng nhận an toàn chịu lực công trình: Xây dựng hệ thống mỏ kè và cải tạo nâng cấp đường cứu hộ PCLB tuyến đê biển huyện Giao Thủy