Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 296

Lượt truy cập hôm qua: 740

Lượt truy cập tháng: 20532

Tổng truy cập: 570646

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Tuyển dụng

Tuyển dụng: kỹ sư/kiến trúc sư giám sát thị trường, công trình xây dựng

Tuyển dụng: kỹ sư/kiến trúc sư giám sát thị trường, công trình xây dựng

Ứng viên gửi Bản chụp bằng tốt nghiệp Đại học, chứng chỉ hành nghề, CV cá nhân qua địa chỉ email trên. Các cá nhân đủ điều kiện sẽ được xếp lịch phỏng vấn.

Chi tiết
Tuyển dụng: Kỹ sư tư vấn giám sát hiện trường.

Tuyển dụng: Kỹ sư tư vấn giám sát hiện trường.

Ứng viên gửi Bản chụp bằng tốt nghiệp Đại học, chứng chỉ hành nghề, CV cá nhân qua địa chỉ email trên. Các cá nhân đủ điều kiện sẽ được xếp lịch phỏng vấn

Chi tiết
Tuyển dụng: Kỹ sư/kiến trúc sư tư vấn giám sát hiện trường

Tuyển dụng: Kỹ sư/kiến trúc sư tư vấn giám sát hiện trường

Ứng viên gửi Bản chụp bằng tốt nghiệp Đại học, chứng chỉ hành nghề, CV cá nhân qua địa chỉ email trên. Các cá nhân đủ điều kiện sẽ được xếp lịch phỏng vấn.

Chi tiết