Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 877

Lượt truy cập hôm qua: 991

Lượt truy cập tháng: 48474

Tổng truy cập: 1571306

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Chứng nhận SPHCL công trình: Tu bổ nâng cấp khẩn cấp đê, kè Cồn Xanh thuộc tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng, tinh Nam Định