Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 3203

Lượt truy cập hôm qua: 5092

Lượt truy cập tháng: 129954

Tổng truy cập: 1244086

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Chứng nhận SPHCL công trình: Tu bổ nâng cấp khẩn cấp đê, kè Cồn Xanh thuộc tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng, tinh Nam Định