Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 121

Lượt truy cập hôm qua: 1171

Lượt truy cập tháng: 130085

Tổng truy cập: 2278373

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Bổ nhiệm trưởng phòng Kế hoạch- Kỹ thuật Đào Duy Tùng

Ngày 11/8/2012, Tại buổi họp chủ trì các đoàn tư vấn giám sát của Công ty CONINCO 3C, thay mặt ban lãnh đạo, Tổng Giám đốc Trần Việt Cường đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng Kế hoạch- Kỹ thụât đối với đồng chí Đào Duy Tùng

KS Đào Duy Tùng (bên trái) vinh dự nhận quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch- Kỹ thuật do Tổng Giám Đốc Trần Việt Cường trao

KS Đào Duy Tùng được bổ nhiêm trưởng phòng, thay thế vị trí đ/c Ngô Kỷ Dương (Phó tổng Giám Đốc kiêm nhiệm)

Dự án

Tin tức khác