Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 154

Lượt truy cập hôm qua: 1171

Lượt truy cập tháng: 130118

Tổng truy cập: 2278406

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của CONINCO 3C là không ngừng cải tiến và nâng cao các dịch vụ tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng chất lượng cao nhất nhằm đáp ứng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng

CONINCO 3C không ngừng hoàn thiện các dịch vụ theo hướng chuyên môn hóa cao, chú trọng hiệu quả công việc, bảo đảm chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu một cách nhanh chóng, tạo lòng tin lâu dài cho khách hàng và tương lai vững chắc cho sự phát triển của Công ty với phương châm “Xây chắc niềm tin”.

Để đảm bảo Chính sách chất lượng được thực hiện, CONINCO 3C thiết lập các Mục tiêu chất lượng hàng năm trên cơ sở phù hợp với mục đích hoạt động của Công ty, chú trọng hướng tới khách hàng, bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, không ngừng đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cho toàn thể cán bộ nhân viên, tiến hành xem xét định kỳ, kịp thời và có hiệu quả hệ thống, khắc phục, phòng ngừa, liên tục cải tiến và bảo đảm sẵn có, cung cấp phù hợp các nguồn lực cần thiết.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CONINCO 3C cam kết thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và cải tiến thường xuyên tính hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.

Công ty CONINCO 3C phấn đấu trở thành tổ chức tư vấn có tầm cỡ trong khu vực, có quy mô đa nghề và có trình độ chuyên môn cao, giữ vai trò là một trong những đơn vị mạnh nhất trong cả nước về lĩnh vực tư vấn và kiểm định xây dựng.