Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 2503

Lượt truy cập hôm qua: 970

Lượt truy cập tháng: 201506

Tổng truy cập: 2200070

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Chứng nhận an toàn chịu lực công trình: Xây dựng hệ thống mỏ kè và cải tạo nâng cấp đường cứu hộ PCLB tuyến đê biển huyện Giao Thủy

Vị trí xây dựng : tuyến đê biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Thông tin chi tiết dự án

Dự án xây dựng hệ thống mỏ kè và cải tạo nâng cấp đường cứu hộ PCLB tuyến đe biển huyện Giao Thủy thuộc dự án: Xử lý khẩn cấp đê kè Công Đoàn- Đồng Hiệu đoạn K28+000 và 8 mỏ kè Đông cống Thanh Niên thuộc tuyến đê biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Chủ đầu tư: Ban quản lý XD Nông Nghiệp và PTNT Nam Định
Chủ trì: KS Lê Minh Sỹ

Bài viết liên quan đến dự án