Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 570

Lượt truy cập hôm qua: 622

Lượt truy cập tháng: 124921

Tổng truy cập: 2243247

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Chứng nhận SPHCL công trình: Tu bổ nâng cấp khẩn cấp đê, kè Cồn Xanh thuộc tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng, tinh Nam Định

Vị trí xây dựng : đê biển huyện Nghĩa Hưng, tinh Nam Định

Thông tin chi tiết dự án

Công trình : Tu bổ nâng cấp khẩn cấp đê, kè Cồn Xanh thuộc tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án XDNN & PTNT Nam Định
Chủ trì : KS Lê MInh Sỹ

Bài viết liên quan đến dự án