Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 749

Lượt truy cập hôm qua: 722

Lượt truy cập tháng: 203015

Tổng truy cập: 2201579

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Chứng nhận SPHCL công trình: Xây lắp các hạng mục Kè Phú Văn , kè Giáp Quý , kè Phạm Ry, kè Cống Rộc

Vị trí xây dựng : đê tả Ninh Cơ thuộc huyện Xuân Trường và huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Thông tin chi tiết dự án

Công trình: Xây lắp các hạng mục Kè Phú Văn , kè Giáp Quý , kè Phạm Ry, kè Cống Rộc thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số đọa đê xung yếu trên tuyến đê tả Ninh Cơ thuộc huyện Xuân Trường và huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án XDNN & PTNT Nam Định
Chủ trì: KS Lê Minh Sỹ

Bài viết liên quan đến dự án