Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 171

Lượt truy cập hôm qua: 1171

Lượt truy cập tháng: 130135

Tổng truy cập: 2278423

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Công ty CONINCO 3C thực hiện theo chỉ thị của Bộ Xây dựng về việc tổ chức Tết và tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ngày 30/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Chỉ thị 04/CT-BXD về việc tổ chức Tết và tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2021, để tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết đầm ấm, tạo khí thế phấn khởi, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm dưới đây:

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh: tăng cường công tác lãnh đạo phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình, kế hoạch năm 2021.

Các Thủ trưởng đơn vị có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chế độ trực tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ tết.

2. Phát huy truyền thống văn hoá đoàn kết, "tương thân, tương ái" của dân tộc, tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41 của Ban Bí thư khoá XI, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không tổ chức đi thăm, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức: không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội. Người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đảng viên phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp với lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; vận động cán bộ công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

6. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, chủ động kiểm tra,  kiểm soát, phòng ngừa, bố trí lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ”, đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

7. Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Kịp thời báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền và Lãnh đạo Bộ mọi tình huống mất an ninh, trật tự trong phạm vi hoạt động của đơn vị.


 

Dự án

Tin tức khác