Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 803

Lượt truy cập hôm qua: 965

Lượt truy cập tháng: 214953

Tổng truy cập: 2222371

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

CONICNO 3C điều động và bổ nhiệm một số nhận sự ngày 18/12/2014

Sáng 18/12/2014. tại trụ sở Công ty Cổ phần CONINCO 3C, Tổng Giám đốc Trần Việt Cường đã

trao quyết định điều chuyển và bổ nhiệm một số cán bộ trong công ty, đồng thời công bố quyết định thành lập phòng Điều Hành Sản Xuất (P.ĐHSX) cụ thể:

Ông Trịnh Minh Đức hiện giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm dự án 1 được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm dự án 1 (T.DA1)

Ông Lê Minh Sỹ hiện giữ chức Phó phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Điều Hành Sản Xuất

Ông Hoàng Anh Quân hiện là cán bộ thuộc T.DA 1 được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

Ông Nguyễn Hồng Quân hiện là Phó Giám đốc Trung Tâm dự án 1 điều chuyển sang giữ chức Phó trưởng phòng Điều Hành Sản Xuất

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Trinh Minh Đức hiện giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm dự án 1 được bổ nhiệm làm Giám dốc Trung tâm dự án 1 (T.DA1)

 

Dự án

Tin tức khác