Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 787

Lượt truy cập hôm qua: 722

Lượt truy cập tháng: 203053

Tổng truy cập: 2201617

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

CONINCO 3C đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 21/05/2015

Sáng 21/05/2015, tại phòng họp Công ty, CONINCO 3C đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Đại hội đã nhất trí thông qua số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch sản xuất 2015 do ban điều hành báo cáo.

Doanh thu của 2014 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Photo by: Lê Khắc Thanh

Dự án

Tin tức khác