Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 457

Lượt truy cập hôm qua: 1034

Lượt truy cập tháng: 215641

Tổng truy cập: 2223059

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

CONINCO 3C họp giao ban Quý I 2024

Ngày 8/4/2024, Tại văn phòng công ty đã diễn ra cuộc họp giao ban Quý I, Tổng kết đánh giá hoạt động sản xuất 3 tháng đầu năm CONINCO 3C. Tham gia cuộc họp gồm Ban Tổng Giám đốc, ban Giám đốc các trung tâm và các chủ trì dự án dưới 2 hình thức offline và online.       

Cuộc họp với trọng tâm vào sản xuất, lần lượt các trung tâm và Chủ trì dự án báo cáo tình hình thuận lợi và khó khăn, những đề xuất cần tháo gỡ, những thành tích đạt được. Cuộc họp Quý I/2024 đã đánh dấu những điểm tích cực khi các trung tâm trao đổi lẫn nhau, học hỏi và giúp đỡ những điểm còn vướng mắc. 

 

 

 

         Tổng Giám đốc đề cao sự phối hợp giữa các Trung tâm và phòng ban trong thời gian vừa qua. Thông qua lắng nghe những ý kiến của các dự án, đặc biệt các công trường ở xa, Ban Tổng Giám đốc chia sẻ khó khăn và vất vả, đồng thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ đảm bảo cho công tác sản xuất được hanh thông.

 

        Cuộc họp Giao ban Quý đã diễn ra tốt đẹp và thành công khi kết nối trực tuyến với các Chủ trì.

 

 

Dự án

Tin tức khác