Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 2370

Lượt truy cập hôm qua: 970

Lượt truy cập tháng: 201373

Tổng truy cập: 2199937

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

CONINCO 3C họp giao ban sáng 12/08/2014

Sáng 12/08/2014, CONINCO 3C đã tổ chức cuộc họp giao ban tháng 8/2014 do Tổng giám đốc Trần Việt Cường chủ trì
Thành phần tham dự bao gồm: Ban lãnh đạo công ty; Giám đốc các trung tâm T.DA1, T. DA2, T.TK; 
các Trưởng , Phó phòng  chức năng cùng toàn thể các trưởng đoàn TVGS các dự án công ty đang triển khai
Trong cuộc họp, lãnh đạo công ty đã phổ biến một số quy chế nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý.
Các Giám đốc trung tâm báo cáo tình hình nhân sự: năng lực và chất lượng thực hiện công việc  
Các vấn đề tồn tại lớn tại các công trường – phương hướng giải quyết

Photo by: Lê Khắc Thanh

Dự án

Tin tức khác