Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 195

Lượt truy cập hôm qua: 1171

Lượt truy cập tháng: 130159

Tổng truy cập: 2278447

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

CONINCO 3C họp giao ban tháng 11/2017

Sáng 06/12/2017, tại phòng họp Công ty, CONINCO 3C đã có buổi họp giao ban tháng 11/2017

Thành phần bao gồm: Ban lãnh đạo cùng đại diện các Trung tâm, phòng ban trong Công ty.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Kế hoạch sơ lược về những vấn đề tại cuộc họp tháng 10/2017 trước, những tồn tại và công việc đã hoàn thành trong tháng 11/2017 này. Đồng chí Kế toán trưởng cũng trình bày về hoạt động tài chính của công ty trong một tháng vừa qua. Các đại diện trung tâm lần lượt trình bày những vấn đề còn đang dang dở và bàn bạc hướng xử lý.

Tổng giám đốc nhắc nhở các lãnh đạo trung tâm về cần nghiên cứu sâu và đặt ra vấn đề rõ ràng hơn nữa để cập nhật các công nghệ thông tin nhằm phục vụ sự phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ và giám sát các công trình.

Cuộc họp lần này đưa ra những vấn đề mới, cải tiến cơ chế để nhằm đưa công ty phát triển hướng tới bền vững hơn.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Dự án

Tin tức khác