Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 386

Lượt truy cập hôm qua: 876

Lượt truy cập tháng: 121364

Tổng truy cập: 2239690

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Coninco 3C họp giao ban tháng 8/2016

Sáng 31/08/2016, tại phòng họp Công ty, CONINCO 3C đã có buổi họp giao ban tháng 08/2016

Thành phần bao gồm: Ban lãnh đạo cùng đại diện các Trung tâm, phòng ban trong Công ty.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Kế hoạch sơ lược về những vấn đề tại cuộc họp tháng 7/2016 trước, những tồn tại và công việc đã hoàn thành trong tháng 8/2016 này. Đồng chí Kế toan trưởng cũng trình bày về hoạt động tài chính của công ty trong một tháng vừa qua. Các đại diện trung tâm lần lượt trình bày những vấn đề còn đang dang dở và bàn bạc hướng xử lý.

Tổng giám đốc nhắc nhở các lãnh đạo trung tâm về cần nghiên cứu sâu và đặt ra vấn đề rõ ràng hơn nữa để có thể thâm nhập thị trường, cũng như những điều tiết về nhân sự dưới công trường.

Tại buổi họp giao, đại diện công ty, Tổng giám đốc Trần Việt Cường đã trao quyết định cho các cán bộ có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất

cho các đồng chí: Nguyễn Văn Toản, Bùi Quốc Trung và Hoàng Kim Văn.

Ảnh: Nguyễn Diệu Linh

Dự án

Tin tức khác