Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 433

Lượt truy cập hôm qua: 876

Lượt truy cập tháng: 121411

Tổng truy cập: 2239737

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

CONINCO 3C họp giao ban tháng 8/2017

Sáng 02/08/2017, tại phòng họp Công ty, CONINCO 3C đã có buổi họp giao ban tháng 08/2016

Thành phần bao gồm: Ban lãnh đạo cùng đại diện các Trung tâm, phòng ban trong Công ty.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Kế hoạch sơ lược về những vấn đề tại cuộc họp tháng 7/2017 trước, những tồn tại và công việc đã hoàn thành trong tháng 8/2017 này. Đồng chí Kế toan trưởng cũng trình bày về hoạt động tài chính của công ty trong một tháng vừa qua. Các đại diện trung tâm lần lượt trình bày những vấn đề còn đang dang dở và bàn bạc hướng xử lý.

Tổng giám đốc nhắc nhở các lãnh đạo trung tâm về cần nghiên cứu sâu và đặt ra vấn đề rõ ràng hơn nữa để cập nhật các công nghệ thông tin nhằm phục vụ sự phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ và giám sát các công trình.

Một số hình ảnh tại buổi họp

Dự án

Tin tức khác