Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 408

Lượt truy cập hôm qua: 585

Lượt truy cập tháng: 181699

Tổng truy cập: 2105446

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

CONINCO 3C họp giao ban tổng kết 6 tháng đầu năm 2016

Sáng 04/07/2016, tại phòng họp Công ty, CONINCO 3C đã có buổi họp tổng kết 6 tháng đầu năm 2016.

Thành phần bao gồm: Ban lãnh đạo cùng đại diện các Trung tâm, phòng ban trong Công ty.

Theo số liệu báo cáo của phòng Tài Chính – Kế Toán, 6 tháng đầu năm 2016, sản xuất của CONINCO 3C đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Dự án

Tin tức khác