Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 2348

Lượt truy cập hôm qua: 970

Lượt truy cập tháng: 201351

Tổng truy cập: 2199915

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

CONINCO 3C họp giao ban và tổng kết tháng 04/2017

Sáng ngày 3/5/2017 tại phòng họp công ty Cổ phần Coninco 3C, Lãnh đạo công ty đã tổ chức buổi họp giao ban báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động trong tháng 4 và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5/2017.

Tham dự buổi họp giao ban có ông Trần Việt Cường – Tổng giám đốc và các trưởng bộ phận, chủ trì dự án của công ty.

Mở đầu buổi họp giao ban, Kế toán trưởng báo cáo tổng hợp về doanh thu trong tháng và tổng hợp tài chính tính đến hiện tại trong năm để Lãnh đạo nắm tình hình.

Trưởng phòng Kế hoạch rà soát lại những nội dung còn tồn tại của cuộc họp giao ban tháng 03, và những công việc đã thực hiện trong tháng 04. Đồng thời nhấn mạnh công việc lập báo cáo tháng từng dự án nên được đẩy mạnh từ tháng 05/2017.

Phát biểu kết luận buổi họp giao ban, ông Trần Việt Cường- Tổng giám đốc đã ghi nhận nỗ lực của các trưởng bộ phận, chủ trì dự án trong thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa qua, đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm tăng cường triển khai thực hiện trong thời gian tới của Công ty, đặc biệt công tác đưa ra các chuẩn hóa về công tác lưu trữ, cũng như vận hành.

Dự án

Tin tức khác