Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 520

Lượt truy cập hôm qua: 1034

Lượt truy cập tháng: 215704

Tổng truy cập: 2223122

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Coninco 3C họp giao ban và tổng kết tháng 11/2016

Sáng ngày 30/11/2016 tại phòng họp công ty Cổ phần Coninco 3C, Lãnh đạo công ty đã tổ chức buổi họp giao ban báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động trong tháng 11 và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 12/2016.

Tham dự buổi họp giao ban có ông Trần Việt Cường – Tổng giám đốc và các trưởng bộ phận, chủ trì dự án của công ty.

Mở đầu buổi họp giao ban, Kế toán trưởng báo cáo tổng hợp về doanh thu trong tháng và tổng hợp tài chính tính đến hiện tại trong năm để Lãnh đạo nắm tình hình.

Trưởng phòng Kế hoạch rà soát lại những nội dung còn tồn tại của cuộc họp giao ban tháng 10, và những công việc đã thực hiện trong tháng 11. Đồng thời nhấn mạnh công việc lập báo cáo tháng từng dự án nên được đẩy mạnh từ tháng 12/2016.

Phát biểu kết luận buổi họp giao ban, ông Trần Việt Cường- Tổng giám đốc đã ghi nhận nỗ lực của các trưởng bộ phận, chủ trì dự án trong thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa qua, đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm tăng cường triển khai thực hiện trong thời gian tới của Công ty, đặc biệt công tác An toàn lao động từng dự án.

 

Dự án

Tin tức khác