Đang gửi...
  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Lượt truy cập hôm nay: 578

Lượt truy cập hôm qua: 1034

Lượt truy cập tháng: 215762

Tổng truy cập: 2223180

  • Tiếng Việt Tiếng Anh

Coninco 3C họp giao ban và tổng kết tháng 12/2016

Sáng 04/01/2017, tại phòng họp Công ty, CONINCO 3C đã có buổi họp giao ban và tổng kết tháng 12/2016

Thành phần bao gồm: Ban lãnh đạo cùng đại diện các Trung tâm, phòng ban trong Công ty.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật Hoàng Anh Quân sơ lược về những vấn đề tại cuộc họp tháng 11/2016 trước, những tồn tại và công việc đã hoàn thành trong tháng 12/2016. Đồng chí Kế toán trưởng Nghiêm Thị Hồng Hạnh báo cáo về hoạt động tài chính của công ty trong tháng 12/2016 và tổng kết số liệu tài chính của năm 2016. Đại diện các trung tâm lần lượt trình bày những vấn đề còn tồn đọng và đề xuất phương án xử lý. 
Đây cũng là cuộc họp giao ban cuối cùng của năm 2016, Tổng giám đốc Trần Việt Cường đề nghị lãnh đạo các trung tâm trong năm mới 2017 cần nghiên cứu sâu và đặt ra mục tiêu, định hướng phát triển thị trường; nhấn mạnh sự quan trọng trong quản lý nhân sự tại các công trường cũng như phải đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Dự án

Tin tức khác